Ymgyrchu dros Aer Glân yng Nghymru

Mae llygredd aer yng Nghymru yn ddrwg i’n hiechyd ac yn achosi i filoedd o bobl farw cyn eu hamser pob blwyddyn. Mae lefelau anghyfreithlon o lygredd yn yr aer rydym ni’n ei anadlu ar y ffordd i’r gwaith, i’r ysgol, ac yn ein cymunedau ledled Cymru.

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru weithredu, ar unwaith, i roi sylw i lygredd aer.